Close

पश्चिम चम्पारण, बेतिया जिलान्तर्गत बालूघाट/बालूखण्ड इकाईयो की ई-नीलामी प्रक्रिया द्वारा बन्दोबस्ती पूर्व में निर्गत सूचना को अपरिहार्य कारणवश स्थगित सूचना:-